Deelnemingsvoorwaarden voor openluchtklassen

België & Nederland

De begeleiding

Een openluchtklas is een schoolactiviteit. Het is de klastitularis die de leerlingen vergezelt. Een bijkomende begeleider kan de klas vergezellen om de leerkracht bij te staan. Het kan gaan om studenten of afgestudeerden van het pedagogisch hoger onderwijs of om personen met uitstekende begeleidingscapaciteiten. De school zoekt zelf begeleiders. In geval van nood kan je VOK contacteren om hulp bij het zoeken.

De directeur of een schoolbestuurder die op bezoek gaat tijdens de openluchtklas verwittigt vooraf het centrum en betaalt hiervoor de onkosten.

De deelnemingsprijs

De school organiseert de heen- en terugreis. Voor de verblijfskosten verschilt de prijs naargelang het centrum. De vermelde prijs omvat telkens een volle werkweek van maandagmiddag (incl. lunch) tot en met vrijdagmiddag (incl. lunch) voor een leerling van het basisonderwijs, d.w.z.

 • middagmaal eerste dag t.e.m. middagmaal laatste dag: 4 ontbijten, 5 lunches, 4 4-uurtjes, 4 avondmalen
 • de nodige klas- en activiteitenlokalen
 • de dienstverlening van VOK

Gratis begeleiding: Doorgaans is per 10 aanwezige leerlingen het verblijf van 1 volwassene inbegrepen. (NB: In sommige centra is de gratis regeling anders!)

Bij de basisprijs kunnen supplementen komen, bv. het gebruik van sportaccommodatie, lakens,… Deze worden vermeld per centrum. In sommige centra zijn er voor scholen van het buitengewoon onderwijs, in afspraak met VOK, bijzondere regelingen getroffen wat betreft het aantal begeleidende personen of de eventueel daaraan verbonden kosten. Ook secundaire scholen kunnen in de vermelde centra op openluchtklas. Hiervoor zijn de verblijfskosten doorgaans hoger.

VOK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen en afwijkingen t.a.v. de in de brochure vermelde mogelijkheden van activiteiten, prijzen, accommodaties,… Bij een hoge inflatie heeft immers de uitbater het recht zijn prijzen te verhogen.

Voor Sport Vlaanderen gelden andere voorwaarden

 • In het weekprogramma van een sportklas in een centrum van Sport Vlaanderen is minimum 10 uur sportinitiatie onder deskundige begeleiding verplicht. 
 • Scholen van het buitengewoon onderwijs genieten 25 % korting in de Sport Vlaanderen-centra.
 • Wanneer leerlingen uiterlijk bij de start van het verblijf een attest van studietoelage voorleggen, krijgen zij 50 % korting op de verblijfsprijs in het Sport Vlaanderen-centrum.
 • Een leerling kan slechts van één van deze kortingen genieten.

Inschrijving en betalingen

U zendt ons het inschrijvingsformulier België & Nederland of doet de aanvraag elektronisch. Dit formulier vindt u op pag. 34 in de brochure en op onze website www.vok.be

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging met de betalingsmodaliteiten. U ondertekent de overeenkomst en uiterlijk 6 maanden voor het vertrek start u met de voorafbetalingen :

 • €20,00 per leerling, uiterlijk 6 maanden voor het vertrek
 • €33,00 per leerling, uiterlijk 3 maanden voor het vertrek
 • het resterend bedrag, uiterlijk 1 maand voor het vertrek

De eindafrekening gebeurt na terugkeer van de openluchtklas. Een intrest kan aangerekend worden indien deze voorafbetalingen niet geregeld gebeuren.

Annuleringen

 • meer dan 1 jaar voor de startdatum: € 250,00 in geval van annulering van meer dan 30% van het gereserveerde aantal
 • minder dan 1 jaar voor de startdatum: 10% van de deelnameprijs met een minimum van € 250,00 in geval van annulering van meer dan 30% van het gereserveerde aantal
 • minder dan 6 maanden voor de startdatum: 50% van de deelnameprijs in geval van annulering van meer dan 20% van het gereserveerde aantal
 • minder dan 3 maanden voor de startdatum: 75% van de deelnameprijs in geval van annulering van meer dan 20% van het gereserveerde aantal
 • minder dan 1 maand voor de startdatum: 75% van de deelnameprijs in geval van annulering van meer dan 10% van het gereserveerde aantal
 • deelnemers die niet komen opdagen voor de openluchtklas kunnen volledig aangerekend worden

Verzekering

De gewone schoolverzekering dekt meestal zonder bijkomende kosten de risico’s van de openluchtklassen. Toch is niet elke schoolpolis dezelfde. Neem voor u op openluchtklas gaat, contact met uw schoolverzekeraar, zeker als er speciale sporten georganiseerd worden. Het is immers belangrijk dat alle activiteiten en sporten die beoefend worden, gedekt zijn door de schoolpolis. Zorg er ook voor dat de risico’s van de begeleiders in de verzekering gedekt zijn.

Medische verzorging

De school zorgt ervoor dat alle medische schikkingen in acht worden genomen. Het is wenselijk een medische fiche per kind te voorzien, inclusief het rijksregisternummer. Dit is handig indien in België medische verzorging nodig is.

Privacy en gegevensbescherming

VOK verzamelt en verwerkt al de persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor de goede organisatie van de openluchtklas, volgens de AVG.