Op openluchtklas in dit schooljaar? Zeker!

maandag, 15 november 2021

Dit schooljaar kunnen alle leerlingen weer op openluchtklas. Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Ondanks de stijgende vaccinatiegraad, blijft voorzichtigheid geboden. Immers zowel de scholen als de openluchtklascentra willen dat de meerdaagse schooluitstappen het hele schooljaar door op een vlotte manier kunnen blijven verlopen. Richtlijnen openluchtklassen 21-22