Vrijwaring

Gebruiksvoorwaarden van deze website onderhouden door VOK

VOK (Vereniging OpenluchtKlassen vzw) is niet aansprakelijk voor om het even welke schade ten gevolge van gebruik van de informatie op deze website of op een website waarnaar verwezen wordt. Deze website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. VOK geeft evenwel geen garantie wat betreft de accuraatheid of de actualiteit van de meegedeelde informatie. De informatie die wij op deze website aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies aan de gebruiker beschouwd worden. Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen bieden wij u enkel ter informatie aan.