Deelnemingsvoorwaarden voor sneeuwklassen 2023-2024

ZWITSERLAND, OOSTENRIJK & FRANKRIJK

De begeleiding

De titularis vergezelt de klas en neemt deel aan de werkvergaderingen in België en ter plaatse. Een begeleider kan de klas vergezellen om de leerkracht bij te staan, voor klassen met minimum 15 aanwezige leerlingen: Ofwel kiest de school voor een periode met eigen begeleiding en zoekt zij zelf begeleiders. Ofwel kiest de school voor een periode waarin VOK voor begeleiders zorgt; in dat geval gaan hogeschoolstudenten mee en kan de school geen eigen begeleiders meenemen.

Indien de directeur of een lid van het schoolbestuur op bezoek wenst te komen tijdens de sneeuwklas, dient dit tijdig aangevraagd bij VOK.

Een pedagogisch team zorgt ter plaatse voor alle praktische regelingen en de pedagogische omkadering.

De deelnemingsprijs

De deelnemingsprijs omvat:

 • vergadering voor titularissen, centrumdirecties en pedagogische teams
 • de heen- en terugreis met bus
 • het volledige verblijf (8, 9 of 10 dagen, reisdagen inbegrepen)
 • skimateriaal en skilessen
 • leerlingenmap en pedagogisch team
 • medische dienst in het centrum
 • ongevallenverzekering

Het verblijf van de klastitularis is gratis. Voor klassen met minder dan 10 leerlingen wordt een bijdrage voor het verblijf van de klastitularis gevraagd.

Voor klassen met minimum 15 aanwezige leerlingen is ook het verblijf van de begeleider gratis, anders betaalt men hiervoor het leerlingentarief.

Inschrijving

U zendt ons het inschrijvingsformulier sneeuwklassen liefst voor  1 maart 2023. Dit formulier vindt u op pag. 12 in onze centrabrochure 2023-2024 en op deze website. Hierop krijgt u een schriftelijke bevestiging met de betalingsmodaliteiten. De school stort het inschrijvingsgeld van € 20,00/klas. Hierdoor is de inschrijving definitief.

In april 2023 duidt de school op het toegezonden formulier haar voorkeur qua centrum en periode aan. VOK maakt een verdeling op en informeert de school in juni over de toegekende sneeuwklasperiode. Wanneer de school besluit niet deel te nemen wordt € 25,00/ll. aangerekend.

Betalingen

a) De prijzen vermeld op de centrumpagina gelden slechts voor zover de voorafbetalingen voor 2023-2024 als volgt gebeuren :
 • eerste storting: € 130,00 per leerling na inschrijving
 • tweede storting: € 125,00 per leerling voor 31.03.23
 • derde storting: € 120,00 per leerling voor 30.06.23
 • vierde storting: in functie van de duur per leerling voor 30.11.23 volgende bedrag
4de storting 10 dagen 9 dagen 8 dagen
bus € 313,00 € 253,00 € 153,00
+ indien trein supplement afhankelijk van de vertrekdatum & reisformule
b) Voor de scholen die het globale bedrag in een éénmalige betaling willen doen voor 2023-2024, zijn de prijzen per leerling € 20,00 hoger (zie op elke centrumpagina).
 • elke school dient het globale deelnemingsbedrag ten laatste tegen 30.11.23 te betalen.
c) Voor de skipassen 2023-2024 ontvangt u een voorschotfactuur in december 2023.

Bij iedere individuele annulering dienen administratiekosten ten bedrage van € 25,00 per leerling betaald te worden.De eindafrekening gebeurt na terugkeer van de openluchtklas.

VOK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen en afwijkingen t.a.v. de in de brochure vermelde mogelijkheden van activiteiten, accommodaties,…

Verzekering

Voor de openluchtklassen die in het buitenland plaatsvinden, zijn de leerkrachten, begeleiders en kinderen via ‘Openluchtklassen vzw’ verzekerd:

 • burgerlijke verantwoordelijkheid stoffelijke schade tot € 3.803.647,79
 • burgerlijke verantwoordelijkheid lichamelijke schade tot € 22.821.886,75
 • ongevallen tot € 38.036,47

Garantie deelnemingsprijzen sneeuwklassen 2024-2025 en 2025-2026

Indien een school bij inschrijving voor schooljaar 2023-2024 meteen intekent voor schooljaar 2024-2025 én 2025-2026 dan garanderen wij dat de prijzen uit de brochure 2023-2024 behouden blijven, zowel de pensionprijs als de skipas. Bij inschrijving voor 3 jaar geeft de school per jaar het aantal verwachte deelnemers door op basis waarvan u bij de eerste voorschotfactuur van 2023-2024 ook reeds een voorschotfactuur van € 25,00/ll. ontvangt voor schooljaar 2024-2025 en 2025-2026. De school hoeft nog niet definitief vast te leggen of ze 8, 9 of 10 gaat. Wanneer de school nadien besluit niet deel te nemen wordt dit voorschot niet terugbetaald.

Privacy en gegevensbescherming

VOK verzamelt en verwerkt al de persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor de goede organisatie van de openluchtklas, volgens de AVG.