Bedragen maximumfactuur meerdaagse uitstappen

woensdag, 06 april 2022

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen aan het einde van het lager onderwijs maximaal 450 euro. Voor het schooljaar 2022-2023 is dat 480 euro.