Schoolvakanties niet langer gelijklopend in Vlaanderen & Wallonië

woensdag, 18 mei 2022
Spa - Domaine de Mambaye

Vanaf het schooljaar 2022-2023 komt er een hervorming van de schoolvakanties voor het Franstalig onderwijs. Het zomerreces wordt ingekort, de krokus- en herfstvakantie worden elk met een week verlengd: krokus duurt een week langer, de herfstvakantie start een week vroeger. Ook nieuw: de paasvakantie heet voortaan lentevakantie en loopt van 1 tot 14 mei. Enkel de kerstvakantie loopt nog volledig gelijk.

Door de nieuwe kalender lopen de vakantieperiodes niet langer synchroon met het Nederlandstalig onderwijs.

Dit betekent dat de verblijfscentra extra vrije periodes kunnen aanbieden. Goed nieuws dus voor de scholen! Zo heeft Domaine de Mambaye bijvoorbeeld voor de Vlaamse scholen volgend schooljaar nog extra beschikbare plaatsen zowel in de week voor de herfstvakantie als in de week na krokus.