Nieuws

Solidariteitsrekening voor Scholen via de Koning Boudewijnstichting (KBS)

Je school wordt steeds vaker geconfronteerd met kinderen, jongeren uit kwetsbare gezinnen waarvan ouders moeite hebben om de schoolfacturen te betalen, het benodigde schoolmateriaal aan te kopen, deelname aan de schooluitstappen te financieren ...