Nieuws

Sneeuwklassen in januari & februari 2022?

Door de zorgwekkende corona-situatie werden met ingang van maandag 29 november helaas alle meerdaagse schooluitstappen geschrapt en dit tenminste tot en met 28 januari 2022.

De sneeuwklassen werden uit voorzorg en in overleg met Intersoc intussen reeds afgelast tot aan de krokusvakantie. De betrokken scholen kunnen wel nog op bergklas in het 3de trimester of kiezen voor een binnenlands project.

CentraBrochure België & Nederland 2022-2023

Onze centrabrochure voor schooljaar 2022-2023 viel bij elke school in 2021 reeds in de bus.

Solidariteitsrekening voor Scholen via de Koning Boudewijnstichting (KBS)

Je school wordt steeds vaker geconfronteerd met kinderen, jongeren uit kwetsbare gezinnen waarvan ouders moeite hebben om de schoolfacturen te betalen, het benodigde schoolmateriaal aan te kopen, deelname aan de schooluitstappen te financieren ...

Extra maatregelen op sneeuwklas

Tijdens de vergadering met de directeurs van onze sneeuwklashotels en de pedagogische teams van alle sneeuwklasperiodes hebben we de nota met de huidige Covid-19-gerelateerde formaliteiten en maatregelen voor de verschillende sneeuwklasbestemmingen overlopen en besproken.

Op openluchtklas in dit schooljaar? Zeker!

Dit schooljaar kunnen alle leerlingen alvast weer op openluchtklas. Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Ondanks de hoge vaccinatiegraad, blijft voorzichtigheid geboden.

Wat verandert er op openluchtklas aan zee of in de Ardennen vanaf 1 oktober 2021?

Vanaf 1 september kunnen alle leerlingen weer op openluchtklas. Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden.

Bereikbaarheid tijdens de schoolvakantie

Openluchtklassen vzw is tijdens schoolvakanties niet elke dag bereikbaar via de telefoon. U kan ons altijd contacteren d.m.v. een mailtje naar info.openluchtklassen@vok.be

Wij contacteren u dan zo snel als mogelijk - en zeker binnen de 2 werkdagen.